TALARE


Att ta kvalité och servicenivå inom eftermarknad till nästa nivå

Väderstads högpresterande jordbruksmaskiner är konstruerade för att skapa en perfekt uppkomst på lantbrukarens fält. Väderstad sätter stor vikt vid att tillhandahålla utmärkt service och support under maskinernas hela livslängd.

Som ett led i detta har Väderstad genomfört ett projekt vars syfte var att förbättra kvalité och effektivitet inom, service, parts och orderhantering. Detta genom att utveckla processer och systemstöd som erbjuder:

  • Tillgänglig och uppdaterad information för slit- och reservdelar
  • Enkel och effektiv orderhantering

Håkan kommer ge er insikt i vad som föranledde förändringarna, den resa man gjort och vad man fortsätter att sträva mot hos Väderstad.

Håkan

Håkan Jonsson

Configuration & Pricing Manager, Väderstad


Håkan har mångårig erfarenhet av eftermarknad inom Väderstad och har varit med och utvecklat både processer och systemstöd för Väderstads eftermarknadsaffär.

Hur Axis löser extern och intern kommunikation av produktdata

Med leverantörer och samarbetspartners över hela världen behöver Axis ett väl fungerande system för att kommunicera produktrelaterad data. Axis har under många år haft ett egenutvecklat system för att kommunicera med både interna och externa parter angående exempelvis ritningar och andra tekniska dokument men har sett ett behov av att uppgradera detta då bolaget växt och leverantörerna blivit både fler och mer varierande.

Möjligheten att förmedla data från PDM/PLM-miljön, med interna användare inom främst tekniska funktioner, på ett säkert och enkelt sätt till övriga funktioner inom bolaget samt externa parter blir viktigare i takt med att datamängderna blir större och mer komplexa.

Axis PDSVISION

Magnus Bondesson

Engineering Manager, Axis Communications

Roger Jönsson

Mechanical Architect, Axis Communications

Att Leda i Accelererande Förändring

David Ståhlberg vägleder dig till nyfikenhet, framtidstro och innovationsförmåga, och hjälper dig se potentialen i er verksamhet. David är nominerad till Årets talare 2019. Efter ledande roller på Google i Sverige och på Procter & Gamble är David idag rådgivare åt allt från unga entreprenörer till tunga näringslivsprofiler. David har ständigt nya perspektiv och pulsen på de senaste trenderna. Framförallt kommer han med verktyg och energi för att med enkla grepp vända vår komplexa värld av förändring till handling. Från globala trender och drivkrafter rör vi oss snabbt ner till vardagliga exempel, ett uppriktigt ledarskap och en tydlig affärslogik.

Känner du verkligen att du lär dig snabbare än omvärlden förändras? Pratar ni främst om eller med era kunder? Kommer insikterna i organisationen främst “uppifrån” eller “nerifrån”? Hur skapar ni värde – på riktigt?

David är en talare som inspirerar och värmer, som med humor och en ovanlig förmåga att förenkla hjälper dig och din organisation att få saker att hända.

David

David Ståhlberg

Digital Rådgivare


  • Senior rådgivare och förändringsledare i verksamheter med en transformativ agenda.
  • Styrelseledamot i svenska ehandelsplattformen Litium.
  • Ordförande i Statistiska Centralbyråns användarråd för kommunikation.
  • Tidigare chef på Procter & Gamble och har suttit i ledningsgruppen för Google i Sverige.
  • Författare (tillsammans med Johan Eriksson, Google) till boken Marketing goes Digital.
  • Leder kursen Digital Business Transformation på IHM Business School.
  • Nominerad till Årets Talare 2019.

How Additive Manufacturing can influence different parts of your value chain and how to approach it?

Additive Manufacturing (AM) has graduated from a niche prototyping technology to a mature production tool that today is used for a variety of serial-production applications. The growing field of emerging technologies as well as the seemingly endless possibilities offered by the technology makes it hard for companies to separate hype from reality and to focus on applications that generate true value.

This presentation will provide several examples of companies that have successfully implemented Additive Manufacturing in the areas of product development, manufacturing aids, end-use components and spare parts. Besides talking about these successful cases, the focus will lie on showing a typical path that companies take to get from idea to their first successful project utilizing Additive Manufacturing.

Benjamin PDSFORUM

Benjamin Haller

Head of Innovation, AMEXCI


Benjamin Haller works as Head of Innovation at AMEXCI AB. AMEXCI was founded in 2018 by 11 Swedish companies to increase the industrial usage of Additive Manufacturing in the Nordics. In his position Benjamin is responsible for educating designers, managers and engineers in all areas of Additive Manufacturing as well as for the co-creation of innovative applications. Prior to joining AMEXCI, Benjamin has worked as an Application Development Consultant for EOS, a leading manufacturer of industrial 3D-printers in Germany.

Volvo CEs end-2-end PLM program and experiences from rolling out Windchill

Pelle Bokedal, Vice President of Strategy, Architecture and Systems in Volvo CE Technology, talks about his experiences as executive sponsor for the Volvo CEs end-2-end PLM program and experiences from rolling out Windchill.

In one of the largest IT rollouts in Volvo CEs history, Volvo CE has now nearly completed the journey of replacing legacy PDM systems across the world with Windchill. It has been a companywide digital transformation that has involved 11 factories, 12 offices, 6 product lines, transfer of 7 Million files in legacy systems, more than 2000 users trained of which more than 500 “heavy” users and the savings are massive.

Furthermore, there are other areas in the program which cover Model-Based Systems Engineering, How to handle ESW through the product lifecycle, How to work with Spare parts information as well as how to leverage on 3D in manufacturing engineering.

The presentation will cover how the approach was changed from traditional requirement based ways of working was changed to a more agile setup. Not only on the operational level but also from a program level perspective.

“We don’t really have a good name for it, but some of us call it Agile program management at the same time as we think that Agile is a buzz-word. It is one thing to talk about Agile but a completely different thing to execute according to it. It is a little bit like trying to explain how to ride a bike. I will do my best to give insights in both good and bad experiences.” says Pelle.

Pelle Volvo

Pelle Bokedal

Vice President of Strategy, Architecture and Systems, Volvo CE Technology


With more than 20 years in leading positions in Volvo Group, Pelle has seen Volvo Cars, Volvo Buses, Volvo Trucks and recently Volvo CE Pelle has since five years been responsible for leading a global team with a broad information focus, which covers all information of relevance to run a large global Technology organization. The team’s scope includes Strategy and Governance for the Technology function, Product Architecture, Laws and Regulations, Processes, and all the IT systems connected to the Product Development Process.