WORKSHOPS


Workshop 1

Hantera Service Bill of Materials med automatisk publicering till eftermarknadsportal

I Windchill finns möjligheten att inte bara hantera en eBOM (Engineering Bill of Materials) utan möjligheten att hantera parallella associativa BOM:ar, ex. Manufacturing Bill of Materials, Service Bill of Materials, etc. I denna workshop går vi igenom hur informationen som är definierad i eBOM:en på ett enkelt sätt kan nyttjas och från den generera en associativ sBOM, skapa associativa illustrationer samt automatiskt publicera informationen till en webbaserad eftermarknadsportal. Numera är vägen till att få ut sitt eftermarknadserbjudande på webben och låta kunderna söka eller navigera i strukturer eller via illustrationer och köpa reservdelar, inte svårt!

Vem är WS för och vem är den inte för

Workshopen är till för de företag som har någon form av reservdelsförsäljning men lösningen kan även användas för att distribuera dokumentation på webben. Det är inte en Det är inget krav att använda ett PLM-system utan delar av processen kan implementeras om informationen ligger i andra system eller i ex. Excel.

Workshopen är mindre intressant för företag som inte har någon form av reservdelsförsäljning.

Varför delta och vad kommer deltagaren att ha med sig ut efter

 • Förståelse för hur företag skulle kunna implementera en process för online-försäljning av reservdelar
 • Idéer för vad som kan vara ett initialt steg på vägen för att åstadkomma en automatiserad process från eBOM till en webbaserad eftermaknadsportal
 • Tips och råd för hur en sådan process skulle kunna appliceras på just sin verksamhet
 • Ett större nätverk att nyttja inom området eftersom deltagarna ofta har liknande utmaningar
Håkan

Martin Toreskog

SLM/PLM Expert, PDSVISION


Martin Toreskog har jobbat på PDSVISION i 15 år och har erfarenhet från CAD, PLM, teknisk dokumentation, teknisk illustration och reservdelsportaler. Martin började sin resa på PDSVISION som säljare och har sedan dess ansvarat för att bygga upp PDSVISIONs utbildningsorganisation från grunden samt varit VD på ett av våra dotterbolag. Martin brinner för tekniken och har sedan ett antal år tillbaka fokuserat på att utveckla eftermarknadssidan (SLM) av våra lösningar och varit ansvarig för att utveckla processer, metodik och integrationer. Han har parallellt levererat en mängd stora och framgångsrika projekt inom området. Martin jobbar som projektledare i mindre och stora projekt, implementationskonsult, förstudieledare, m.m. Martin har en djup kompetens inom våra lösningar och förmågan att tolka kunders behov och han levererar samtidigt budskapet på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt.

Workshop 2

Creo administrative training and information session

I denna session kommer vi informera om de verktyg som finns till hands för det dagliga jobbet för administratörer och Super-users av Creo Parametric och till viss del även Windchill PDMLink.

I korta drag kommer vi informera om verktyg, ge tips och tricks samt ge sammanfattad information om följande områden:

 • PTC administration
 • Licenshantering
 • Konfigurationsfiler för Creo
 • Creo startup-scripts
 • eLearning licenser
 • De vanligaste adminstrativa Windchill-uppgifterna
 • Modelcheck
 • Creo och Windchill Performance Advisor

Vem är WS för och vem är den inte för

Denna workshop riktar sig till de som arbetar operativt med Creo Parametric på Super-user eller högre nivå.

Varför delta och vad kommer deltagaren att ha med sig ut efter

Deltagaren kommer att få med sig en hel del matnyttigt för sitt vardagliga arbete och även bli informerad om hur framtiden inom produkterna ser ut.

Axis PDSVISION

Lars Fäldner

Support Manager, PDSVISION


Lars har de senaste 11 åren arbetat med supportrelaterade frågeställningar, systemunderhåll och drift samt har stor erfarenhet av PTCs stora produktflora.

I den dagliga rollen arbetar Lars för att utveckla supportgruppen verksamhet och kunskapsmässigt för de nordiska länderna.

Workshop 3

Model Based Definition (MBD) med Creo

I denna workshop kommer vi gå igenom en MBD ritning och titta på vad det kan innebära.

Frågor som: ”kommer 2d ritningar verkligen försvinna?” och ”vad innebär detta för en leverantör?” kommer att diskuteras under workshopen.

Model Based Definition eller MBD är en metod för att definiera sin produkt med hjälp av sin 3D modell. Traditionellt sett har detta tidigare gjorts med hjälp av 2D ritningar. Genom att att definera all information i 3D modellen istället, och låta denna modell vara källan för all information, så blir denna produkt information lätt tillgänglig för nedströms intressenter, och den kan återanvändas utan att behöva återskapa den på nytt i olika dokument eller ritningar. Information som tillförs modellen förutom geometri är dimensioner och toleranser (GD&T), symboler och textnoter.

Vem är WS för och vem är den inte för

Denna workshop riktar sig både till de som är intresserade av att börja jobba med MBD men kan även passa de som inte visste vad MBD innebar innan de läste sammanfattningen av denna workshop. En ingrediens som är viktig är att nyttja (eller har för avsikt att) Creo och Windchill för att skapa produktinformation. Det kan vara konstruktörer, konstruktions- och utvecklingsansvariga. Men också systemansvariga eller personer som har någon form av Super-user roll i verksamheten.

Är verksamheten i en fas där konceptet och metoden MBD utvärderas eller analysera så är det en lämplig WS. Men den passar även den verksamhet som ännu inte är bevandrad inom MBD, men ser metoden som en framtida potentiell väg.

Varför delta och vad kommer deltagaren att ha med sig ut efter

 • En introduktion till Model Based Definition, MBD
 • Vad skiljer MBD och MBE?
 • Hur används Creo Parametric för att skapa annoterade 3D modeller
 • En introduktion till GD&T Advisor
 • Hur kan nedströms intressenter använda sig av den annoterade 3D-modellen med hjälp av Windchill och Creo View.
Fredrik P PDSVISION

Fredrik Persson

Training Expert, PDSVISION


Fredrik Persson har jobbat med PTC:s produkter i drygt 20 år. Han har 12 års erfarenhet av att jobba som konstruktör, och administratör av Creo och Windchill, på ett stort svenskt industriföretag. Sedan åtta år tillbaka jobbar Fredrik nu som utbildare och metodutvecklare på PDSVISION, där han brinner för att hjälpa företag att jobba mer effektivt och strukturerat med hjälp av Creo Parametric och Windchill.

Workshop 4

Windchill – smarta tips och tricks

Windchill, marknadens bästa och kraftigaste PLM-verktyg, ger möjlighet att med omfattande out-the-box-funktionalitet och mycket konfigurerbara roll- och uppgiftsbaserade appar utöka tillgången till värdefull produktdata för intressenter som vanligtvis inte använder PLM medan du undviker överanpassning och komplexitet.

Windchill skapar många möjligheter och denna session har till syfte att visa på hur man på ett än effektivare sätt kan nyttja detta kraftfulla verktyg. Vad har PDSVISION tillsammans med andra verksamheter gjort för att skapa än mer värde i verksamhetens vardag? Många gånger är detta små enkla insatser som skapar stora värden. Det kan röra sig om tex:

 • Integrationer och web-servicar(Rest)
 • Rollbaserade gränssnittsanpassningar
 • Parameter- och attributsättningar
 • Automatiseringar
 • m.m.

Vem är WS för och vem är den inte för

Erfarna Windchill-användare eller ni som precis börjat använda verktyget och kanske vill skapa en plan för framtiden och behöver ytterligare insikt i möjligheter och funktionalitet i systemet. Har man ingen erfarenhet alls av Windchill, så är workshopen kanske inte för er.

Är verksamheten i en fas där konceptet och metoden MBD utvärderas eller analysera så är det en lämplig WS. Men den passar även den verksamhet som ännu inte är bevandrad inom MBD, men ser metoden som en framtida potentiell väg.

Varför delta och vad kommer deltagaren att ha med sig ut efter

 • Inspiration kring nya områden och förbättringsmöjligheter
 • Kunskap kring hur vissa situationer skall hanteras
 • Lära av exempel från andra kunder.
 • Enkla tips hur marknadens bästa PLM lösning är gjord ännu effektivare
Nicklas PDSVISION

Nicklas Miller

PLM SME, PDSVISION


Med en passion för yrket och med stor kunskap kring allt som har med produktutveckling att göra tar sig Nicklas Miller an sina uppdrag. En av PLM-marknadens absolut bästa och mest uppskattade PLM-konsulter som sällan har lucka i agendan!

Workshop 5

How to identify suitable application for Additive Manufacturing?

Language: English

In this workshop, participants will get the chance to learn a structured methodology to assess the technical and economic suitability of Additive Manufacturing for an application. The methodology will be explained during the beginning of the workshop, followed by an interactive session where participants work in teams to discuss actual applications. The end of the workshop will be the opportunity to share the applications found by the multiple teams.

During the course, participants can use their own applications as examples for the exercise to receive an assessment for their suitability for Additive Manufacturing. After the course, participants will be able to use the Part Screening Methodology to assess components by themselves.

Who is it for?

Everybody who would like to understand the basics of Additive Manufacturing and learn a useful methodology to evaluate its suitability for different parts.

Why participate, what value will you gain?

 • The most important aspects of Additive Manufacturing
 • A structured methodology to assess the suitability of Additive Manufacturing for parts
 • Feedback on your own applications
Benjamin PDSFORUM

Benjamin Haller

Head of Innovation, AMEXCI


Benjamin Haller works as Head of Innovation at AMEXCI AB. AMEXCI was founded in 2018 by 11 Swedish companies to increase the industrial usage of Additive Manufacturing in the Nordics. In his position Benjamin is responsible for educating designers, managers and engineers in all areas of Additive Manufacturing as well as for the co-creation of innovative applications. Prior to joining AMEXCI, Benjamin has worked as an Application Development Consultant for EOS, a leading manufacturer of industrial 3D-printers in Germany.

Workshop 6

Värdet av PDSVISION Applications

PDSVISION har varit en platinum certifierad PTC partner i över ett decennium. Under denna tid har vi fått en djup inblick i våra kunders behov och krav när det gäller PLM. En del av den kunskapen har vi kunnat omvandla till en serie värdegenererande produkter. Vi kallar dem PDSVISION applications. Under den här sessionen kommer vi att presentera de senaste nyheterna och visa upp deras specifika fördelar och värden.

Vem är WS för och vem är den inte för

Vill du säkerställa kvaliteten på den data som skickas till ERP-systemet från Windchill? Vill du sänka tiden det tar för din inköpsavdelning att sammanställa rätt dokumentation för beställning? Vill du förbättra tillgängligheten för den data som lagras i Windchill PDMLink för alla i företaget. Om ämnen som dessa låter intressanta tror vi att den här sessionen är för dig. Om man inte använder Windchill PDMLink idag och inte planerar att börja använda det så finns det nog ett mindre intresse för denna session.

Varför delta och vad kommer deltagaren att ha med sig ut efter

 • Få reda på det senaste kring PDSVISIONs egen applikations utveckling
 • Lär dig sätt att dela data från Windchill PDMLink inom företaget men också med externa parter
 • Hur kan ERP och Windchill PDMLink data presenteras i samma gränssnitt
 • Hur kan vi sammanställa information i strukturerade rapporter för export
Nils  PDSVision  2020

Nils Persson

Customer Success Manager, PDSVISION


Nils har bakgrund inom produktutveckling och med många års erfarenhet inom CAD- och PLM har Nils fått en bred kunskap om utmaningarna med produktutveckling och tillgängliga lösningar.

I sin roll som Customer Success Manager arbetar han dagligen för att våra kunder ska få ut mesta möjliga av sina lösningar och engagemang hos oss på PDSVISION.